Mã số Lớp Môn Thời gian học Khu vực Học phí Tình trạng
1304 7 Toán Anh Tối 6h 246 Quang vinh 4b/1,5tr New
1305 5 Toán Văn Anh 5.30h t246 An Bình KCN1 3b/1,2tr (có KN) New
1300 5 Toán Tiếng Việt a văn Buổi tối Cây xăng 26, Tân phong 5b/2tr New
1306 7 Toán Lý Buổi sáng t256, tối 357 6.30 Hoá An 3b/1,2 (có KN) New
1307 6 (2hs) Toán Sáng 245 8h Khu Dân cư Bửu Long 3b/1,5tr (Nữ có KN) New
1281 11 Toán Chiều tối 6h-> Đường 5 mới 10b/1,4/tháng ( Nữ) New
1303 6 Lý Văn Chiều, tối Sau Metro 3b/1tr Đã giao
1304 11 Toán Buổi tối Bửu Long gần cs1 Lạc Hồng 3b/1,8tr Đã giao
1272 8 Toán Lý Hoá Buổi tối 6h-> Bửu Long 4b/1,4tr Đã giao

Gọi 0918 350 497 để nhận lớp
>>Xem hết danh sách<<

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Nga

Hotline

>>0918 350 497<<